Geschiedenis wetgeving cannabis

In de vorige eeuw heeft de wet- en regelgeving met betrekking tot cannabis concreet invulling gekregen, zowel nationaal als internationaal. De aandacht ging daarbij vooral uit naar wet- en regelgeving voor consumptief gebruik. Daartoe behoorden niet alleen het gebruik zelf, maar ook teelt, productie, distributie en in- & export. In het kielzog daarvan volgden wet- en regelgeving voor medicinaal en industrieel gebruik. Onderstaand geven we in chronologische volgorde enkele mijlpalen. Nederland staat daarbij centraal.

 • 1912 Internationale opiumconferentie in Den Haag: afspraken worden gemaakt over handel in opium. De Volkenbond, voorloper van de Verenigde Naties, ziet toe op de handel
 • 1914 Drugswet in Verenigde Staten verbiedt opium
 • 1919 Eerste Opiumwet in Nederland
 • 1925 Internationaal Opiumverdrag in Genève
 • 1928 Tweede Opiumwet in Nederland. Bepalingen van het opiumverdrag van Genève uit 1925 worden hierin overgenomen
 • 1937 Verenigde Staten verbieden de cannabisplant/hennepteelt
 • 1942 Verenigde Staten staan in verband met WO II hennepteelt weer toe, maar verbieden die weer als de oorlog voorbij is
 • 1961 Enkelvoudig verdrag van New York (vervangt internationaal opiumverdrag van Genève). Het verdrag regelt verplichtingen voor de lidstaten en geeft de grenzen aan voor eigen zelfstandig beleid van de verdragspartijen. Doel van het verdrag is het nemen van maatregelen tegen misbruik van verdovende middelen. Dat gebeurt door een gecoördineerd wereldomspannend optreden en door beperking van verdovende middelen tot geneeskundige en wetenschappelijke doeleinden
 • 1976 Wijziging Opiumwet in Nederland. Onderscheid soft- en harddrugs wordt wettelijk vastgelegd. Gedoogbeleid ten aanzien van coffeeshops en huisdealers. Richtlijnen worden opgesteld
 • 1989 Hennepteelt wordt op Europees niveau gerehabiliteerd
 • 1996 De overlast door coffeeshops leidt tot verscherping van richtlijnen: geen reclame, geen harddrugs, geen toegang in de coffeeshop voor personen onder 18 jaar en geen verkoop van meer dan 5 gram per persoon per dag
 • 1997 Nieuw coffeeshopbeleid in Amsterdam: coffeeshops krijgen een exploitatievergunning die bij overtreding van de richtlijnen kan worden ingetrokken
 • 2002 Wijziging Opiumwet om cannabis voor medische doeleinden te kunnen voorschrijven. Cannabis moet aan dezelfde wettelijke eisen voldoen als andere geneesmiddelen. Het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) controleert de kwaliteit van de cannabis en organiseert de distributie. Het bureau is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • 2010 Kabinet Rutte stelt een strenger gedoogbeleid op: coffeeshops worden clubs met een ledenlijst. Geregistreerde leden (maximaal 2000 per coffeeshop) krijgen een clubpas ('wietpas'). Alleen ingezetenen van Nederland die 18 jaar of ouder zijn, kunnen lid worden. Coffeeshops moeten minimaal 350 meter van scholen zijn gevestigd. Het kabinet wil handel in drugs zwaarder bestraffen. Cannabis met een THC-gehalte boven 15% moet een harddrug worden.
 • 2012 Vanaf 1 mei 2012 gelden de nieuwe regels (excl. aantal leden) voor Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Vanaf 1 januari 2013 gelden alle regels voor het hele land. Andere gemeentenen provincies kunnen de regels ook eerder invoeren dan 1 januari 2013.