Privacy

Informatie Centrum Cannabis respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en gaat vertrouwelijk om met de informatie die zij ons verschaffen. Persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres, stellen wij niet beschikbaar aan derden. Wij houden ons altijd aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Als je ons via e-mail een vraag stelt of opmerking maakt, gebruiken we je e-mailadres uitsluitend voor het antwoord. Over ontwikkelingen informeren wij je alleen via onze elektronische nieuwsbrief, nadat je die hebt aangevraagd.

Veiligheid

Wij hechten groot belang aan de veiligheid van jouw persoonsgegevens en nemen alle mogelijke maatregelen om die veiligheid te waarborgen. Toch kunnen wij de veiligheid van de informatie die je ons online ter beschikking stelt, niet volledig garanderen, omdat het dataverkeer over internet nooit voor honderd procent veilig is.

Acceptatie

Door onze website te bezoeken accepteert je ons privacybeleid. Als je het met dit beleid niet eens bent, verzoeken wij je onze website niet langer te bezoeken.