Risico’s van cannabisgebruik

Bij verstandig en matig gebruik van cannabis door volwassenen zijn de risico’s gering. Je kunt het in principe veilig gebruiken. Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat cannabis wel schadelijk kan zijn voor groepen als jongeren, licht verstandelijk gehandicapten en kinderen van ouders met verslavings- of psychische problemen. Zo zijn er aanwijzingen dat het gebruik van cannabis, net als het gebruik van alcohol, de ontwikkeling van de hersenen kan verstoren. Jong starten met gebruiken vergroot ook de kans op verslaving op latere leeftijd. Als mensen drugs gaan gebruiken, is het verstandig dat zij zich goed informeren over de werking en risico's van het middel op korte termijn en lange termijn.

THC- CDB

De belangrijkste werkzame stoffen in cannabis zijn THC (tetrahydrocannabinol) en CBD (cannabidiol). Het THC geeft een opgewekt, euforisch gevoel, terwijl CBD meer een kalmerende werking heeft. Hoe hoger het CBD-gehalte, hoe minder de kans op angst en onrust. De hoeveelheid THC in de verschillende soorten wiet of hasj kan behoorlijk verschillen. Zo bevatte Nederwiet in 2021 gemiddeld 14,6% THC. Geïmporteerde hasj bevatte in 2021 gemiddeld 24,3% THC.

Bron: Nationale Drug Monitor 2021.

Risico's op korte termijn

  • hoofdpijn en duizeligheid;
  • angst, somberheid en/of paniek – de kans daarop is hoger bij iemand die zich niet goed voelt of niet goed is voorbereid op de effecten;
  • misselijkheid, flauwvallen en andere lichamelijke klachten – deze en andere symptomen kunnen dagen of weken aanhouden;
  • negatieve invloed op concentratie, reactievermogen en kortetermijngeheugen;
  • snelle hartslag en lage bloeddruk bij opstaan – bij mensen met hartproblemen kan dit klachten geven of problemen verergeren; door plotselinge verlaging van de bloeddruk vallen mensen soms flauw.

Risico's op lange termijn

  • verslaving; bij regelmatig gebruik kan iemand controle over het gebruik verliezen; mensen die veel en vaak cannabis gebruiken, kunnen bij stoppen last krijgen van slapeloosheid, somberheid, concentratieproblemen en andere symptomen;
  • schade aan luchtwegen en mogelijk een verhoogde kans op longkanker bij chronisch zwaar gebruik; de exacte relatie tussen cannabisgebruik en kanker is onderwerp van onderzoek; de resultaten zijn niet eenduidig;
  • mensen met een psychische stoornis of aanleg daartoe, zoals depressies, angstklachten of schizofrenie, kunnen (meer) last van hun klachten krijgen;
  • ook mensen zonder duidelijke aanleg lijken door cannabisgebruik meer kans te hebben op een psychische stoornis; jongeren lopen hierbij waarschijnlijk meer risico dan volwassenen; hoe vaker er wordt gebruikt, hoe groter het risico.