Productieketen consumptieve cannabis

De productieketens van cannabis kunnen we overeenkomstig het gebruik ervan indelen. Dat betekent: een productieketen voor consumptief, medicinaal respectievelijk industrieel cannabisgebruik. Niet elk gebruik kent een legaal, overzichtelijk productieproces. In dat opzicht verschillen de productieketens van medicinale en consumptieve cannabis hemelsbreed van elkaar, terwijl de hennepvezelteelt nog relatief in de kinderschoenen staat.

Productieketen consumptieve cannabis

De kweek van cannabis is in Nederland geheel verboden. Maar het telen van niet meer dan vijf planten wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Dat is wel het geval als het gaat het om meer dan vijf planten. De hoogte van de boete of straf hangt af van 'de mate van professionaliteit'. Hoe groter de mate van professionaliteit, des te strenger de straf.

Naar schatting is driekwart van de cannabis die in Nederland wordt gebruikt, in Nederland gekweekt. Daarnaast gaat een deel van de Nederlandse cannabis naar het buitenland. Cijfers daarover zijn niet bekend.

Bij de professionele ofwel bedrijfsmatige teelt, die dus in alle gevallen illegaal is, vallen vier categorieën te onderscheiden:

  1. zelfstandige telers in eigen woning (tussen honderd en duizend planten),
  2. grootschalige zelfstandige telers in bedrijfspanden (duizend planten of meer),
  3. exploitanten met vijf tot tien plantages in woningen van anderen,
  4. criminele organisaties die op grote schaal opereren.

Distributie van consumptieve cannabis vindt onder meer plaats door coffeeshops. Vanaf 2002 daalt het aantal coffeeshops in Nederland gestaag. In maart 2015 telde Nederland 582 officieel gedoogde coffeeshops. Dat zijn er elf minder dan eind 2014. De helft van de officieel gedoogde coffeeshops zijn te vinden in steden met meer dan 200.000 inwoners.
Bron: Nationale Drug Monitor 2015.

Daarnaast is cannabis via illegale verkooppunten te verkrijgen (thuis- en straatdealers, onder-de-toonbank-dealers in horecagelegenheden en thuisbezorging na telefonische bestelling). Een schatting uit 2004 – recentere cijfers zijn niet bekend – geeft aan dat 70% van de lokale cannabis uit coffeeshops komt. De overige 30% zijn niet-gedoogde aanbieders (enkele duizenden).

In 2014 is in totaal 355,6 miljoen euro uitgegeven aan de bestrijding van drugsmisdrijven. Het meeste geld was voor de tenuitvoerlegging van straffen voor harddrugsdelicten.
Bron: Nationale Drug Monitor 2015.

In 2015 ontmantelde de politie gemiddeld 16 cannabisplantages per dag. Er werden in totaal 5.856 plantages opgerold, een vijfde van de bestaande kwekerijen.
Bron: nu.nl