Cijfers cannabisgebruik

Over recreatief ofwel consumptief cannabisgebruik bestaan veel cijfers, maar die cijfers komen niet allemaal met elkaar overeen. Dat komt omdat ze op verschillende momenten zijn gehouden of omdat uiteenlopende onderzoekmethodes zijn gehanteerd. We kunnen daarom het best varen op de cijfers van de meest betrouwbare partijen. Het Trimbos-instituut is daar een van. Daarom hebben we de cijfers op deze pagina ontleend aan het Jaarbericht 2018 van de Nationale Drug Monitor, die wordt uitgegeven door dit instituut.

  • Algemeen gebruik
  • Jongeren
  • Afhankelijkheid
  • Medicinaal gebruik

Algemeen gebruik cannabis
Ongeveer een vijfde (21,8%) van de bevolking van 18 jaar en ouder rapporteerde in 2017 ooit in het leven wel eens cannabis (hasj en wiet) te hebben gebruikt. Omgerekend naar de bevolking bedroeg het aantal ooitgebruikers van cannabis ongeveer 2,93 miljoen. (95% betrouwheidsinterval 2,79-3,07 miljoen).

In het algemeen geldt dat meer mannen dan vrouwen cannabis gebruiken. Het verschil tussen mannen en vrouwen is kleiner bij ooitgebruik (26,5% versus 17,3%) dan bij laatste-jaar-gebruik (9,6% versus 4,8%) en bij laatste-maand-gebruik (6,6% versus 2,5%) en (bijna) dagelijks gebruik (1,6% versus 0,5%). Het percentage actuele gebruikers in (zeer) stedelijke gebieden (9,7%) ligt hoger dan in matig stedelijke gebieden (5,8%) en ook veel hoger dan op het platteland (3,3%).

Jongeren
De consumptie van cannabis komt het meest voor bij jongvolwassenen (20-24 jaar). Bijna de helft van de twintigers heeft ervaring met cannabis. Vergeleken met ongeveer een derde van de dertigers en 18-19 jarigen. Minder dan 3% van de 50-64 jarigen gebruikt cannabis. Minder dan een half procenten van de 65-plussers gebruikte in 2017 cannabis. In 2017 heeft één op de tien scholieren van het voorgezet onderwijs ooit cannabis gebruikt. Meer jongens dan meisjes hadden in 2017 ervaring met cannabis.

Medicinaal gebruik
Het aantal patiënten dat medicinale cannabis op recept krijgen voorgeschreven is toegenomen van ongeveer 450 in 2006 naar ongeveer 1.800 in 2016. Het medicinale cannabissysteem is in Nederland strikt gescheiden van het recreatieve cannabissysteem van coffeeshops.