Bijwerkingen

Cannabis kan bij medicinaal gebruik bijwerkingen hebben. Die hoeven niet per se onprettig te zijn. Zo kan iemand die kanker heeft en cannabis gebruikt om de pijn te bestrijden, meer eetlust krijgen. Iemand met multiple sclerose die cannabis gebruikt tegen spiertrekkingen, kan wat opvrolijken.

Bijwerkingen die meestal optreden, zijn: een positieve uitwerking op de stemming, een gevoel van kalmte, rust, tevredenheid, ontspanning en vrolijkheid. Loomheid, honger, beter kleuren zien, beter horen en verlies van gevoel voor tijd en plaats.

Bijwerkingen die soms optreden, zijn: een negatieve uitwerking op de stemming, zoals angst, paniek en verwarring. Dit kan optreden bij een te hoge dosis. Rusteloosheid, slapeloosheid en waanvoorstellingen kunnen ook voorkomen.

Andere mogelijke bijwerkingen zijn: versnelde hartslag, duizeligheid, hoofdpijn, warm of koud gevoel in handen en voeten, rode branderige ogen, spierverslapping en droge mond. Deze bijwerkingen gaan meestal na enkele uren weer voorbij.

Het gebruik van cannabis kan het geheugen tijdelijk verslechteren.

Aandachtspunten bij gebruik medicinale cannabis

  • Wie voor de eerste keer cannabis gebruikt, kan het best in een veilige omgeving, bijvoorbeeld thuis, gaan zitten. Ook is het beter ervoor te zorgen dat er iemand bij is. Het is immers nog onbekend welke uitwerking cannabis heeft
  • Cannabis kan psychische klachten verergeren. De arts die cannabis voorschrijft, moet daarom op de hoogte zijn van eventuele psychische aandoeningen
  • Wie overgaat op een andere variëteit, kan anders gaan reageren. Het is verstandig met een lage dosis te beginnen en deze langzaam op te bouwen
  • Cannabis kan het reactie- en concentratievermogen verminderen. Dit is van belang voor deelname aan het verkeer, maar ook bij zaken als trappenlopen. Een auto besturen of een machine bedienen wordt afgeraden, met name kort na gebruik
  • Cannabis en alcohol kunnen elkaars werking versterken. Patiënten moeten daarmee rekening houden
  • Cannabis gaat niet altijd samen met andere medicijnen. Overleg met arts of apotheker is aanbevolen
  • Stopt een patiënt ineens, dan kunnen rusteloosheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid en misselijkheid optreden: het lichaam moet ontwennen