Geschiedenis van cannabis

±5000 v. Chr. ±5000 v. Chr.

De vroegste verwijzingen naar cannabis komen uit Azië (Taiwan en China). In de eeuwen die volgen, dient cannabis als grondstof voor kleding, touw, visnetten en als medicijn.

±2200 v. Chr. ±2200 v. Chr.

In de Steentijd komt cannabis in geheel noordelijk Azië en Europa voor. De oudste vondst in Nederland werd een paar jaar geleden gedaan bij Hattemerbroek: in een graf uit het Neolithicum (ruim 2200 v.Chr.) lagen cannabispollen.

±1200 v. Chr. ±1200 v. Chr.

Cannabis wordt ook gebruikt in Arabische landen, zo blijkt uit een latere vondst van deeltjes van een hennepplant op de mummie van farao Ramses II. Vanuit de Arabische wereld verspreidt cannabis zich over Afrika.

±1000 v. Chr. ±1000 v. Chr.

De Grieken en Romeinen gebruiken cannabis als medicijn, bijvoorbeeld om de spijsvertering te verbeteren, als middel tegen oorpijn en menstruatie. Maar ook om met cannabiskoekjes het geluksgevoel te stimuleren.

±700 v. Chr. ±700 v. Chr.

In Europa wordt de hennepplant nu ook gebruikt voor de vervaardiging van textiel, schoenen, touwen, scheepszeilen en papier. Maar ook is de plant populair vanwege zijn roesverwekkende en geneeskrachtige eigenschappen.

1452 1452

Papier gemaakt van hennep draagt bij aan de snelle groei van de boekdrukkunst in de vijftiende eeuw. Het eerste gedrukte boek, de beroemde Gutenberg Bijbel, is gemaakt van henneppapier.

±1650 ±1650

De zeilschepen van de VOC gebruiken zeilen en touw van hennep. Voor een gemiddeld zeilschip was ongeveer 21 kilometer touw nodig en honderden vierkante meters canvas (= linnen weefsel dat van hennep is gemaakt).

±1790 ±1790

Bij George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten, groeit cannabis in de tuin. Hij is op de hoogte van de medische eigenschappen. In die tijd is cannabis in de VS gewoon te krijgen.

±1850 ±1850

In Frankrijk krijgt cannabis als geestverruimend middel extra bekendheid door Charles Baudelaire (1821–1867), schrijver van Les Fleurs du Mal. Hij schrijft enkele van zijn beroemdste werken onder invloed van cannabis.

±1870 ±1870

Eind negentiende eeuw verkopen Nederlandse apothekers volop extracten van cannabis. Het geneesmiddel staat bekend onder de naam Extraxtum Cannabis Indicae. Het wordt toegepast bij toevallen, astma, krampen, slaapstoornissen en migraine.

±1900 ±1900

Het produceren van de hennepvezel was een moeizaam en arbeidsintensief proces. Door gebrek aan mechanisatie en de opkomst van alternatieven als katoen en jute voor textiel en houtpulp voor papier neemt de hennepteelt voor industriële doeleinden sterk af.

1912 1912

Internationale Opiumconferentie in Den Haag. Landen maken afspraken over de handel in opium. In 1919 krijgt Nederland zijn eerste Opiumwet, in 1928 de tweede. Onder deze tweede wet vallen ook de cannabisproducten.

1937 1937

In de Verenigde Staten worden het gebruik en de teelt van cannabis verboden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de VS hennep nodig voor parachutes, brandstof, scheepstouwen en uniformen. Boeren worden opgeroepen massaal hennep te verbouwen. Na WO II wordt de hennepteelt weer verboden.

1941 1941

De Amerikaanse autofabrikant Henry Ford laat een auto bouwen waarvan de carrosserie is gemaakt van hennep (10x sterker dan staal). Waarschijnlijk waren het de Rockefellers met hun staalindustrie die verdere toepassing van hennep in de auto-industrie tegenwerkten.

1976 1976

Opening eerste coffeeshop in Nederland.

1979 1979

De Nederlandse Opiumwet wordt gewijzigd. Het onderscheid in cannabisproducten (softdrugs) en drugs met een onaanvaardbaar risico (harddrugs) wordt wettelijk vastgelegd. Er ontstaat een gedoogbeleid voor cannabis dat huisdealers met rust laat.

1997 1997

In Amsterdam treedt een nieuw coffeeshopbeleid in werking met scherpere richtlijnen. In de jaren '80 en '90 was het aantal coffeeshops sterk toegenomen. Het nieuwe beleid is een reactie daarop.

2003 2003

Sinds 2003 is cannabis van farmaceutische kwaliteit via Nederlandse apotheken op recept verkrijgbaar.

2012 2012

Introductie van de wietpas, een uiting van het steeds strengere gedoogbeleid van de overheid. Coffeeshops moeten besloten clubs worden, alleen nog toegankelijk voor mensen met een wietpas. Voor een wietpas moet je je laten registreren. Coffeeshops krijgen het moeilijk in hun bestaan.

2013 2013

Sinds 2013 geldt landelijk het ingezetenencriterium voor coffeeshops. Een groot deel van de 103 gemeenten met coffeeshops (70–78%) heeft dit criterium sindsdien in het lokale coffeeshopbeleid vastgelegd.
Bron: Nationale Drug Monitor 2015.

2015 2015

Per 1 maart 2015 is de herziene Aanwijzing Opiumwet in werking getreden. Bij de strafrechtelijke opsporing en vervolging van Opiumwet-delicten wordt door het Openbaar Ministerie een expliciet beleid gevolgd. Dit is vastgelegd in de Aanwijzing Opiumwet. De Aanwijzing wordt vastgesteld door het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie. Alle Parketten van het Openbaar Ministerie in het hele land moeten de Aanwijzing volgen. Aanwijzingen hebben rechtskracht. Bron: Nationale Drug Monitor 2015.

2017 2017

Tweede Kamer stemt in met de zogeheten wietwet van D66-Kamerlid Vera Bergkamp. Het aangenomen initiatiefwetsvoorstel moet een einde maken aan de praktijk waarbij wiet wel mag worden verkocht in een coffeeshop, maar niet geteeld of aangevoerd mag worden. 77 Tweede Kamerleden stemden voor de wietwet en 72 Tweede Kamerleden stemden tegen.

2020 2020

Wet experiment gesloten coffeeshopketen
Er komt een experiment met een gesloten coffeeshopketen om te bezien of een
dergelijk systeem kan werken. Aangewezen telers zullen hun cannabis uitsluitend
leveren aan de coffeeshops in de aan het experiment deelnemende gemeenten
en deze coffeeshops mogen uitsluitend de door de aangewezen telers geteelde
cannabis verkopen. Bron: Nationale Drug Monitor 2021.

2022 2022

Publicatie Kamerbrief over het Experiment gesloten Coffeeshopketen.

De Kamerbrief gaat over:

  • de voortgang van het experiment;
  • de verwachte start in het 2e kwartaal van 2023;
  • de uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord 2021-2025.
2023 2023

15 december 2023: start wietexperiment in Breda en Tilburg. Bron: Rijksoverheid