Producten van hennep

Het woord 'hennep' wordt gebruikt voor cannabisplanten (en/of delen ervan) die voor industriële doeleinden worden gebruikt. In de negentiende eeuw en begin twintigste eeuw werd hennep in industriële producten grotendeels vervangen door ijzer, staal en kunststof. De laatste decennia is hennep echter bezig aan een sterke comeback en wordt de teelt van vezelrijke hennepsoorten door de overheid weer toegestaan (nadat deze in 1928 grotendeels was verboden). Dat heeft onder meer te maken met het Europese landbouweleid en het tegengaan van mest- en melkoverschotten. Niet te onderschatten positieve factoren zijn de eenvoudige, milieuverantwoorde teelt en de duurzaamheid van de hennepproducten.

Wereldleider in de productie van hennep is China (79%), gevolgd door Europa, Chili en Noord-Korea. Zo'n dertig landen wereldwijd, waaronder Nederland, produceren momenteel hennep voor een breed scala aan industriële producten, zoals:

  • kleding
  • accessoires (tassen, beurzen)
  • verzorgingsproducten
  • voedingsmiddelen (hennepolie, -pasta)
  • papier
  • scheepvaart (touw, visnetten, zeilen)
  • vrije tijd- en woonartikelen (matten, kussens).

Veel van deze producten zijn via gespecialiseerde websites te bestellen. Daarnaast wordt steeds meer onderzoek gedaan naar nieuwe toepassingsmogelijkheden van hennep. De productie van textielvezels en van kledingstukken heeft een forse impact op het milieu, mede door de omvang van deze industrie. Dat heeft geleid tot een zoektocht naar alternatieven.

Toekomst van hennep
Voor de grondstof hennep ziet de toekomst er gunstig uit. Het maatschappelijke belang van duurzaamheid, verantwoorde teelt en productiemethoden van landbouwgewassen, hergebruik van grondstoffen en het reduceren van de exploitatie van fossiele brandstoffen zal alleen maar verder toenemen. Vaststaat dat de wereld van hennep en zijn toepassingsmogelijkheden zeker nog niet volledig is ontdekt. Er is dus nog een wereld te winnen.